ALFA LOGO

+ -   Tarih: 25.08.2016

Eğitim Programımız

reklam6

 

Okulumuzda verilen temel eğitim ile zihin ve duygu gelişimini destekleyerek, iyi alışkanlıklar kazandırarak ilköğretime hazırlamak, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına yardımcı olmayı amaçlarken, yabancı dilin ve iletişime bağlı dilin alt yapısını oluşturmaktır.

Etkinlikler düzenlenirken çocuğun gelişim özellikleri, yaşı, ilgi ve gereksinimleri, bireysel özellikleri, farklılıkları dikkate alınır. Ayrıca çocukların gelişimini desteklemek amacıyla  atölye uygulamaları ile yaşayarak öğrenme fırsatı verilir.

Eğitim programımızda çocukların sosyal, duygusal, dil, özbakım, psikomotor ve bilişsel alanlarda gelişimini destekleyen etkinlikler planlanır.