ALFA LOGO

+ -   Tarih: 25.08.2016

İngilizce

İngilizce öğretmenleri tarafından uygulanan İngilizce programımızın temel amacı bu dili öğrencilerimize sevdirmek, başka bir dil ile de iletişim kurabileceklerinin farkına varmalarını sağlamak vedili öğrenmeye istek uyandırmaktır.

Aktif öğrenme modelini içeren, sözel iletişimin geliştirilmesini amaçlayan programımızda öğrencilerimiz dili ‘yaşayarak ve eğlenerek’ öğrenecek, İngilizceyi duymak ve konuşmaktan zevk alacak ve günlük yaşamlarında olabildiğince çok kullanarak bilgilerini pekiştireceklerdir.

Oyun merkezli çeşitli etkinlikler öğrencinin dil kullanımına aktif katılımını sağlar; atölye çalışmaları yaparak farklı alanlarda da öğrendikleri yabancı dili kullanabileceklerini görürler.

Drama, fiziksel uygulamalı anlatım, müzik ve kuklalar dili etkin olarak kullanmada en çok yararlanılan yöntemlerdendir. Zengin görsel ve işitsel araçlar, günlük konuşma etkinlikleri, hareket eşliğinde söylenen şarkı, tekerleme ve oyunlar öğrendiklerini pekiştirmede büyük rol oynar.

İngilizce etkinlikleri planlarken öğrencilerin farklı öğrenme şekillerine sahip oldukları göz önünde tutularak el işi ve resim çalışmaları, müzik ve hareket bazlı çalışmalar, akıllı sınıf destekli etkinlikler, drama, fen-doğa-mutfak etkinlikleri, hikaye kitapları ve projeler kullanılarak farklı öğretim teknikleriyle her öğrenciye ulaşmak hedeflenmiştir.