ALFA LOGO

+ -   Tarih: 27.08.2015

Eğitim Modelimiz

 

1. Programımız

Zaman Yönetimimiz:

Günümüz 08:15’te ilk ders zili ile başlar. Bunun için öğrencilerimizin en geç 08:05’te okulda bulunmaları gerekmektedir. Pazartesi günleri İstiklal Marşımızın okunduğu törenle güne başlamaktayız. 12:30’da öğle yemeği arası verilmektedir. Okul çıkışımız ise 16:15’tedir. Cuma günleri yine okul törenimizle kapanışımız yapılmaktadır.

 

Güncel Sistemimiz:

Sınıflarımız 18 kişiliktir. Okulumuza öğrenciler mülakat ile alınmaktadır. MEB programlarına ek olarak yoğun üniversite hazırlık programları uygulanmaktadır. Bu programlarda gerekli disiplinden asla taviz verilmemektedir. Dönem, 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlar. Gruplarımız 19 Eylül 2016 Pazartesi günü yapılacak seviye belirleme sınavına göre oluşturulur. Bu gruplar, daha sonra yapılacak olan sınavlar, öğrencinin performansı ve öğretmen görüşlerimiz doğrultusunda değişiklik gösterebilir. Bunun öncesinde 15 Ağustos 2016 pazartesi günü üç haftalık yoğun üniversiteye hazırlık programımız Yaz Kampı olarak başlamaktadır.

 

2. Üniversiteye Hazırlık (Okul – Dershane Sistemi)

Modülümüz:

Öğrenim yılı başlangıcından itibaren tüm kitap ve kaynaklar öğrencilerimize toplu olarak verilmeyip, haftalık modül sistemi ile verilmektedir. Modül, o hafta işlenen tüm konuları kapsayan bir soru kitapçığı şeklinde dağıtılmaktadır. Modülün doğasındaki sarmal sistem sayesinde, ilerleyen haftalarda önceki konulara da değinilerek soru çözdürmeyi ve konuları tekrar etmesini sağlanmaktadır. Sistem bu şekilde otomatik olarak öğrenciye tekrar yaptırmayı ve haftalık ders çalışmayı sağlamaktadır ve öğrencinin haftalık olarak düzenli şekilde çalışacağı programı hazırlamaktadır.

 

Soru-Cevap Defterimiz:

Öğrencilerimizin modül veya ek kaynaklardan çözemedikleri soruları keserek yapıştırmaları gereken bir defterdir. Bu sistem sayesinde öğrencilerimizin farklı kaynaklarda çözemedikleri soruları toplu bir şekilde görmeleri ve onlara tekrar dönüş yapmaları sağlanır. Böylelikle eksik oldukları konuları ve soruları ayrı ayrı kaynaklardan tespit etmeye çalışarak zaman kaybetmektense, bir defterde öğretmenleri ile birlikte çözdükleri cevapları görmeleri ve bu sayede tekrar yapmaları sağlanır.

 

MÇS (Öğrenci Modül Çözüm):

MÇS öğrencilerimizin düzenli ders çalışma alışkanlığını okul içinde kazanacağı bir uygulamadır. Her gün zorunlu olarak uygulanan bu saatte öğrencilerimize kütüphane ortamı oluşturularak sessiz bir şekilde kendi başlarına ders çalışmaları sağlanır. Rehberlik zümresi koordinatörlüğünde uygulanan bu saatte öğretmen gözetmen, öğrenci ise soru çözendir.Burda öğrencinin öğretmenden soru çözüm gibi bir beklentisi olmamalıdır. Öğrencinin bu saatteki yükümlülüğü ortamdaki sessizliğe ayak uydurmak ve düzeni bozmamaktan ibarettir. Düzeni bozan öğrencilere gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

 

ÖSÇ (Öğretmen ile Soru Çözüm):

ÖSÇ öğrencilerimizin öğretmenleri ile ders dışı zamanda çalışma yapabilecekleri, yapamadıkları soruları gün içinde öğretmenleri ile çözebilecekleri bir uygulamadır. Her gün zorunlu olarak uygulanan bu saatte öğrencilerimiz kendi başlarına ders çalışırlarken branş öğretmenlerine yapamadıkları soruları da sorabilmektedir. Soru-cevap defterleri bu uygulamada devreye girer ve öğrenciler çözemedikleri soruları öğretmenlerine sorabilirler. Soru-cevap defterinin sağlıklı bir şekilde uygulanması gereklidir, çünkü bu sistemin öğrenciler tarafından belli bir disiplinle sürdürülememesi halinde çözemedikleri ama deftere yapıştırılmamış sorulara öğretmenlerimizin bir katkısı olamayacaktır. Bu sistemle sene sonunda bir eksikler dökümü olarak defterin oluşması sağlanmakta ve öğrenci üzerine eğilmesi gereken konuları toplu bir şekilde görebilmektedir.

 

Kamplarımız:

Üniversiteye hazırlık gruplarımıza yılda 6 dönem kamp uygulanmaktadır. Kamplarımız sayesinde öğrencilerimize konu anlatımları ile birlikte çok sayıda soru ve deneme çözdürülür ve yoğun bir tekrar programına tabi tutulurlar. Bu 6 dönem, Haziran, Ağustos, Kasım (Mini Kamp), Yarıyıl, YGS Öncesi ve LYS Öncesi olarak uygulanmaktadır.

 

Denemelerimiz:

Her Cumartesi düzenli olarak uygulanan denemelerimiz, 3 haftada bir tarama ve ayda bir genel sınav rutininde yapılmaktadır. Yapılan denemelerle öğrencilerimizin eksikleri tespit edilir. Rehberlik servimiz ve danışman öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz için hedefleri doğrultusunda planlı çalışma metodları oluşturulur.

 

Ödev Kontrolümüz:

Haftalık verilen modüllerimiz branş öğretmenleri tarafından düzenli olarak kontrol edilir. Bu kontroller sonucunda öğrencilerimize 0-10 arası bir puan uygulaması yapılır. Her Cuma Okul Müdürü önderliğinde rehberlik servisi tarafından öğretmenlerimizin kontrol etmiş oldukları veriler toplanarak öğrenci bazlı ödül-ceza sistemi oluşturulur. Ödev konusunda disiplinden asla taviz verilmez.

 

Gerçek Sınav Provalarımız:

Öğrencilerimizin üniversite sınavına hazır bulunuşluluk düzeyini artırmak, sınav kaygılarını, heyecanlarını gidermek adına gerçek sınavdan bir hafta önce üniversitelerde özel izinle yapılan bir uygulamadır. Öğrencilerimiz gerçek sınavda uygulanacak tüm aşamalardan (sınav saati, kimlik kontrolü, kılık kıyafet, sıcak-soğuk hava kontrolünün yapılması, takı, saat vb araçlarının kullanılmaması, sınav yeri tespiti gibi) geçmektedir.   

(Ayrıca bakınız: Sınavlara Hazırlık)
 

3. Öğrenci Takibi

Öğrencilerimizin günlük devam-devamsızlık durumu her sabah ilk ders sonunda velilerimize mesaj ile bildirilir. Gerekli durumlarda aramalar yapılır. Öğrencilerimiz hakkındaki bilgilere velilerimiz okul internet sayfamızdan ve eğitim KYS sistemimizden de erişebilir. Öğrencilerimizin takibi, kurum psikoloğu, rehber öğretmenlerimiz, danışman öğretmenlerimiz, branş öğretmenleri ve yönetim tarafından titizlikle yapılır. Elde edilen verilerin sonucu Kurumsal İlişkiler Yöneticimiz tarafından gerekli birimlerle paylaşılarak veli ve öğrencilerimizle irtibata geçilir. Kurallarımız ve disiplinden asla taviz verilmez.

 

4. Rehberlik

Öğrencilerimizin yıl içerisinde yapılan tüm sınav, deneme, kamplar ve yazılılardaki başarılı oldukları veya eksik oldukları konuların tespit edilerek branş öğretmenlerine ve yönetime raporlanmasının sağlanmasıdır. Her hafta yapılan denemelerin birikimi sonucunda öğrencilerimiz için rehberlik servisi tarafından karneler oluşturulur. Bu sayede branş öğretmenleri öğrencilerimizin eksiklerine hızlıca müdehale edebilmektedir. Rehberlik servisimizin ölçme değerlendirme sonuçlarına göre branş öğretmenlerinin de görüşleri alınarak öğrencilerimizin eksiklikleri yönünde ek ders ve etüt çalışmaları verilmektedir.

(Ayrıca bakınız: Rehberlik Birimi)
 

5. Yazılılar

Deneme sınavlarının yanı sıra her ders için MEB’in belirlediği sayıda yazılılar yapılır. Yazılı takvimi okulumuzun akademik takviminde yayınlanmaktadır. Öğrencinin aldığı notlar e-okul sistemine girilmektedir.

 

6. Kadromuz

Alanında uzman, bütün sınav tekniklerine hakim, tecrübesi ve güçlü donanımıyla öğrenci psikolojisini anlayabilen, her yılki sınav sonuçları ile profesyonelliklerini ispatladığımız öğretmen kadromuz mevcuttur.

 

7. Veli – Öğretmen Görüşmeleri

Dönemde 1, yılda 2 defa olmak üzere genel veli toplantısı düzenlenir. Bunun dışında kurumumuzun belirlemiş olduğu tarihlerde Veli Çayları düzenlenerek veli-öğretmen işbirliğini güçlendirici çalışmalar yapılır. Ayrıca velilerimiz randevu alarak kurum psikoloğumuz, rehber öğretmenlerimiz ve branş öğretmenlerimizle bire bir ekstra görüşmeler de yapabilir.

 
egitimmodelimiz