ALFA LOGO

+ -   Tarih: 27.08.2015

Ortaokul

 
Özel Alfa Grup Okulları olarak amacımız öğrenci merkezli bir yaklaşımla tam öğrenmeyi gerçekleştirmek, etik, ilkeli ve tutarlı bir anlayışla çok yönlü, mutlu, başarılı ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir.

Eğitim yılı boyunca edinilen bilgi ve becerinin, mutlaka ürüne dönüştürüldüğü; farklı disiplinlerin, alanlar arası bağlantılar kurularak birbiriyle ilişkilendirildiği 5. – 8. sınıf aralığını kapsayan bu dönemin ilk basamağı, 5. Sınıf öğrencilerimiz haftada 14 saatlik yoğun bir İngilizce programıyla çalışırlar. İkinci yabancı dil Fransızcanın haftada 2 saat olarak sunulduğu  5. sınıf, hazırlık sınıfı niteliği taşır. Buna ilaveten 5.sınıflarımız Türkçe Fen Bilimleri eğitiminin yanında İngilizce Fen Bilimleri derslerini hafta da 2 saat alırlar.

6. ve 7. sınıflar, belirginleşen akademik olgunluğa ek olarak, aldıkları derslerle farklı disiplinleri tanıma fırsatı bulan öğrencilerimiz için akademik yönelimlerin de belirginleşmeye başladığı süreci içerir.

Öğrencilerimiz 8. sınıfta, yaşadıkları dünyayı disiplinlere göre analiz edebilen, bunun yanı sıra bütün olarak algılama ve yorumlama becerileri gelişmiş, entelektüel bakış geliştirmiş, Türkçe ve İngilizcedeki ifade olanaklarına, özgün ürünler ortaya çıkarabilecek düzeyde hakim bireyler olarak, merkezi sınavlarda etkili sonuçlar alabilecek bilgi ve deneyime erişirler.

Öğrencilerimiz eğitim yılı boyunca  ‘MODÜL’leri ile eğitim sürecini başarıyla devam ettirler. Özel Alfa Grup okullarında her sınıf düzeyi için nitelikleri ve süresi belirlenmiş ödevler, hafta içi ve hafta sonu için ayrı ayrı planlanır; öğrenme deneyimlerini pekiştirmek ve kalıcılaştırmak için  MİNİ KAMPLAR yapılır. Her mini kamp haftasında öğrencilerimiz okul konseyimiz tarafından düzenlenen İngilizce ve Türkçe Mülakatlara katılırlar. Mülakatlarımızın amacı özgüven ve kendini ifade edebilme becerilerini geliştirmektir.

Akademik yönünün olduğu kadar diğer yönlerinin geliştirilmesine de önem vermekteyiz. Bu nedenle öğrencinin, öğrenim düzeyi ve psikolojik gelişimini sürekli şekilde izlemek, akademik alandaki olumlu gelişmelerle birlikte psikolojik durumunda aynı paralellikte yürüyüp yürümediğini gözlemlemek istediğimiz bir oluşumdur. Bütün bunların yanında çocuklarımızın yetenekleri/istekleri doğrultusunda sosyal ve kültürel aktivitelere (konferans, panel/söyleşi, gezi, yarışma vb.) katılımları sağlanarak onların daha mutlu, kendine güvenli bireyler olmalarında destek olunmaktadır. Bunların daha da pekiştirilmesi ve öğrencilerimizin öğrenimleri boyunca bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda okul içi ve okul dışı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla da ÖĞRENCİ KULÜPLERİ oluşturulmuş, her bir öğrencimizin de ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bu kulüplerde yer alması sağlanmıştır.

 

Motivasyon Artırıcı Çalışmalar (M.A.Ç.)

Rehberlik ve Araştırma Merkezimiz tarafından 5,6. ve 7. Sınıflarımız için iki haftada bir deneme sınavları yapılmakta iken TEOG grubu 8.sınıflarımız için her hafta deneme sınavları yapılmaktadır. Bu deneme sınav sonuçları uzananlarımızca değerlendirildikten sonra eksiği olan öğrencilerimiz belirlenmekte ve hafta içi gerçekleşen Motivasyon Artırıcı Çalışmaları, sınıf ve grup halinde öğretmenlerimizin desteği ile kapatılmaktadır.

 

TEOG Kampları

TEOG’a hazırlık çalışmaları kapsamında eğitim yılı boyunca deneme sınavları uygularız. Merkezi sınavlar öncesindeki son 2 haftayı kapsayan yoğunlaştırılmış haftalar programında, akademik yoğunluğu artırılmış dinamik bir programla çalışır. Programı, motivasyonu artıran spor karşılaşmaları ve geziler ile destekleriz.

 
(Okulumuzun fiziki yapısıyla ilgili bilgi edinmek için Kolej Kampüsümüz‘e ve altındaki sekmelere bakabilirsiniz.)