ALFA LOGO

+ -   Tarih: 27.08.2015

Rehberlik Birimi

 

Alfa Grup Eğitim Kurumlarında öğrencilerin gelişim dönemi ihtiyaçlarına uygun, olgunlaşma süreci özellikleri göz önünde bulundurularak rehberlik programları geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık uzmanlarımız, sadece sorun yaşayan öğrenciler ile değil tüm öğrencilerle ilgilenirler. Kurumumuzda 1 Psikolojik Danışman, 1 Psikolog ve 3 Rehber Öğretmen görev almaktadır.

 

Bölümümüzde sürdürülen çalışmalar:

Öğrencilerin temel sosyal becerilerini geliştirmeye, özgüven ve sorun çözme becerilerini kazandırmaya yöneliktir. Öğrencilerimizin kişisel hedeflerini belirleme ve gerçekleştirmelerine yardımcı olunmaktadır. Etkin zaman kullanımı ve verimli ders çalışma yollarının aktarılması ile öğrencilerimizin akademik gelişimleri ve YGS-LYS, TEOG hazırlık süreci desteklenir.

 

Alfa’da Rehberlik üç aşamalıdır:

Öğrenciye yönelik çalışmalar;

Öğretmene yönelik çalışmalar;

Veliye yönelik çalışmalar..

 

 

Üç Boyutlu Rehberlik

Eğitim öğretimin en büyük tamamlayıcı unsurunun rehberlik servisi olduğu bilinciyle hareket eden Alfa Grup Eğitim Kurumları; öğrenciyi her alanda doğru yönlendirmek sorularına cevap verebilmek için gelişen ve değişen sistemleri yakından inceler. Öğrencilerimizin ders eksikleri, test tekniği yetersizlikleri, psikolojik ihtiyaçları hemen karşılanır; onlara her durumda destek olunur.

Alfa Grup Eğitim Kurumları, velilerin katılımı olmadan başarının olanaksız olduğunun farkındadır. Öğrencilerin gelişim durumlarından onları sürekli haberdar eder ve onlarla ortak akıl üretir. Anne-babalar için çocukların nasıl bir değer olduğunu bilir ve bu bilinçle toplantılar düzenler, konferanslar organize eder. Öğrenci-veli-okul üçlüsünün ayrılmaz bir üçlü olduğunun bilincindedir.

 

Sınav Sürecine Yönelik Rehberlik Çalışmaları

Alfa Grup Eğitim Kurumları Rehberlik biriminde, YGS-LYS ve TEOG’a yönelik çalışmalar önemli bir yer tutar. Sınavlara hazırlanmak ve bu sınavlarda başarı elde etmek, sadece ders dinlemekle gerçekleştirilemez. Bunun için sınıf öğretmenleri denetiminde ciddi ve verimli bir rehberlik gerekir. Sınavlara hazırlanacak öğrencilerimize, sınıf öğretmenleri rehberlik biriminin yardımı ile haftalık, aylık ve yıllık hedefler koymakta ve bu hedeflere nasıl ulaşacakları konusunda onlara rehberlik yapmaktadırlar. Sınav sisteminin tanıtılması, sınavda zamanlama ve sıralama, süreli test çözme alışkanlığının kazandırılması, sınav anında dikkat ve konsantrasyon, motivasyon ve hedef belirleme konularında bireysel ve grup rehberliği yapılmaktadır.

 

Sınav Performanslarını İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları

Öğrencilerle birlikte düzenli olarak sınav sonuçları değerlendirilir. Gerekli önlemlerin alınması ve eksiklerin tamamlanması konusunda yönlendirmeler yapılır.

 

Sınav Kaygısına Yönelik Çalışmalar

Sınav heyecanı ile baş etme konusunda öğrencilerin kaygı düzeylerini saptayan envanter uygulamaları yapılarak bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları sürdürülmektedir. Aile,öğrenci ve Rehberlik servisi birlikte sınav kaygısı çalışmalarına katılmaktadır.

 

Dikkat ve Konsantrasyon Çalışmaları

Dikkat konusunda sorun yaşayan öğrencileri tespit etmeye yönelik test çalışmaları kurum psikologumuz tarafından yapılmakta, öğrenciler dikkat ve konsantrasyon artırıcı etkinlik ve uygulamalarla desteklenmektedir.

 

Bireysel Görüşmeler

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarında da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için test ve envanterler uygulanır. Ayrıca klinik düzeyde oluşan sorunlarda da kurum psikoloğumuz tarafından görüşmeler yapılmaktadır.

 

Öğrenciye Yönelik Seminer Çalışmaları

Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

 

Öğrenciye Yönelik Grup Çalışmaları

Öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, aynı konuda sorun yaşayan bireyleri bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, sınırlı sayıda öğrencilerle yapılır.

 

Grup Çalışmalarından Örnekler:

Verimli ders çalışma yöntemleri, sınav kaygısı ile baş etme, öfke kontrolü, çatışma çözme vs…

 

Öğrenciye Uygulanan Test ve Envanterler

Öğrencilerin kişisel, sosyal, akademik gelişimlerini ve ilgi alanlarını belirlemek takip etmek amacıyla farklı sınıf düzeylerinde test ve envanterler uygulanmaktadır.

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminin Veli Yönü

“Anne-Babalar değişikliği yaratır” anlayışını benimseyen Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, velilerimiz için seminerler de düzenler.

 

Bireysel Veli Görüşmeleri

Öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimleri hakkında konuşmak isteyen velilerimiz önceden randevu alarak Rehber-Psikolojik Danışmanlarımızla bireysel görüşme yapabilirler. Bireysel görüşmelerde randevu sistemi çok önemlidir. Randevu, konu hakkında ön çalışma yapmamızı sağlar. Önceden randevu almadan yapmak isteyeceğiniz görüşmelerin gerçekleşmesi, Psikolojik Danışmanın zamanının uygun olup olmamasına bağlıdır.

 

Veli Seminerleri

Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca çeşitli seminerler verilir. Ailenin Okula Uyumu, Ergenlik Dönemi, Dikkat Eksikliği, Sınav Kaygısı, Ana-baba eğitimi gibi konularda seminer çalışmaları bulunmaktadır.

 

KARİYER GÜNLERİ :

Öğrencilerin meslek seçimi sürecinde yardımcı olmak amacıyla okulumuzda kariyer günleri uygulanmaktadır. Kariyer günleri kapsamında okulumuza çeşitli meslek elemanları davet edilerek meslekler hakkında bilgi alınmaktadır.

 

ÜNİVERSİTE TANITIMLARI :

  • Servisimizin üniversitelerden talep ettiği tanıtım broşür ve CD’ler öğrencilerimizi bilgilendirmek amacıyla kullanılmaktadır.
  • Her yıl öğrencilerimize üniversitelere tanıtım gezileri düzenlenmekte ve ayrıca bazı üniversitelerle işbirliği yapılarak okulumuzda tanıtım programları düzenlenmektedir.