ALFA LOGO

+ -   Tarih: 25.08.2014

İK

 

IK Politikamız

Kurumumuzun ana sermayesi olan insan kaynağına yatırım ön planda tutulmaktadır. Bu doğrultuda çalışanlarımızın iş tatmini, eğitim ve sürekli gelişim odaklı bir personel politikası uygulanmaktadır. Gerek teknik gerekse de kişisel eğitimler Alfa Akademi Kolejinde personelimize sunulmaktadır.
Kurumuzu ileriye taşıyacak, değerlerimize sahip çıkacak, gelişim potansiyeli yüksek ve dinamik kişileri sektörün şartlarını da göz önünde bulundurarak işe almaktayız.

 

İnsan Kaynakları Yönetim Vizyonumuz

Şirketimizin rekabet düzeyini en yukarı taşıyacak, bilgi odaklı, nitelikli, değişimlere açık kalifiyeli personel gücünü yaratmak ve süreklilik sağlamaktır.

 

İnsan Kaynakları Yönetim Vizyonumuz

– Kurumumuz çalışanlarını hem bireysel hem de kurumsal ortak hedefler altında birleştirme
 
– Kurum kültürünün oluşturulması ve güçlendirilmesi
 
– Kuruma bağlılığın arttırılması
 
– Tüm çalışanların optimal performans düzeyine ulaştırılması
 
– İşletmenin rekabet gücünü en yüksek düzeye çıkaracak insan kaynağını şirketin stratejik amaçlarına hizmet edecek şekilde yeniden değerlendirerek organizasyonun verimliliğini artırmasıdır.

 

Eleman Seçme ve Yerleştirme Süreci

Kurumumuzda eleman seçme ve yerleştirme sürecinin amacı, mevcut pozisyon açıklarını, yıllık yapılan insan gücü planlamaları doğrultusunda, şirket vizyonu, misyonu ve kurum kültürüne en uygun temel yetkinlikler ile pozisyona ait özel yetkinliklere göre seçilmiş en uygun aday ile doldurmaktır.
 
Kurumumuza başvurular internet sitemiz üzerinden online olarak ya da ilan verdiğimiz internet sitesi aracılığıyla yapılabilir. Şirketimize iletilen tüm başvurular, İnsan Kaynakları veri tabanına kaydedilir. Yıllık işgücü planlaması doğrultusunda pozisyon açığı olduğu takdirde, bu veritabanından araştırma yapılarak, iş tanımları ile gerekli niteliklere uyan adaylardan bir havuz oluşturulur.
 
Kurumumuza müracaat eden kişilerin incelenen CV’leri uygun görüldüğü takdirde alanı dâhilinde ki zümre başkanı ile ön görüşmeye çağırılmaktadırlar. Bu görüşme sonucunda öğretmenler kurulumuz tarafından yapılan bir mülakat ve ders anlatım mülakatı ile birlikte değerlendirilmektedir.
 
Personel değerlendirme kurulu tarafından incelenen adayların mülakat ve görüşmelerden aldıkları puanlar kurul tarafından değerlendirilerek, adaylara iş teklifi ve ardından yerleştirmeleri yapılmaktadır.

 

Kurumumuzda Staj Olanakları

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitimlerine devam eden öğrencilere staj imkânı sağlanmaktadır. Stajyer sayısı kurumun yıl içerisinde ihtiyacına göre her yeni dönem başında belirlenmektedir. Staj başvuruları internet üzerinden yapılmaktadır. Üniversiteler dışında Öğretmen liselerinden de başvurular değerlendirilmektedir.
 

İş ve Staj Başvuruları

Başvurularınızı cv@alfagrup.k12.tr adresinden yapabilir, CV’lerinizi gönderebilirsiniz.