Dengeli ve Çeşitlendirilmiş Bir Müfredat ile Çok Yönlü bir Topluluk

Bireysel farklılığa ve çeşitliliğe verdiğimiz önemin göstergesi olarak eğitim kurumlarımızda;  sahne oyunları, konserler, MUN konferansları, öğrenci konseyi çalışmaları, aylık bilim insanları buluşmaları, üniversite ziyaretleri, önemli sanayi ve bilim merkezi ziyaretleri, kardeş köy okulu ziyaretleri, sosyal sorumluluk projeleri, bilim fuarı faaliyetleri, ulusal ve uluslararası bilim proje yarışmaları hazırlık ve katılımları,  Pi Sayısı haftası, şiir haftası, sergiler, Türk Edebiyatı sempozyumu, yazar buluşmaları, okul içi bilim yarışmaları, ulusal şarkı yarışmaları, yurtiçi ve yurtdışı gezileri, bilim ve kültürel müze ziyaretleri, klüp faaliyetleri(drama, ahşap, robotik ve kodlama, yazarlık, bilim,fotoğrafçılık,arıcılık, tiyatro, dans) gibi  onlarca ders dışı etkinlik gerçekleştirilmektedir.

Ders dışı etkinlikler öğrencinin kendini tanımasında, kabiliyetlerinin açığa çıkartılmasında, sosyalleşmesinde yumuşak bir güç içeren faaliyetlerdir. Okul yönetimi ve eğitim kadromuz olarak  ders dışı etkinliklerinin öğrencilerimiz üzerinde gözlemlediğimiz  olumlu  etkileri;’’ zihinsel gelişim, matematiksel başarı, kendine saygı, risk alma, çevresini gözetme, insiyatif ve sorumluluk alma, kişilerin düşüncelerine saygı, farklılıklara karşı tolerans gösterebilme, hayal edebilme, derslerine motivasyon olma, okuluna ve arkadaşlarına bağlılığının oluşması, kendini ifade edebilme yeteneğinin gelişmesi, derslere devamsızlık yapma oranının azalması, eğitim ve kariyer hedefi koyma, kendini kontrol edebilme, kalıcı arkadaşlıklar kurabilme, takım çalışması, liderlik yeteneğinin gelişmesi’’ olarak sıralayabiliriz.

Bireysel farklılığa ve çeşitliliğe verdiğimiz önemin göstergesi olan Ders Dışı Etkinliklerimizin olumlu etkisi; kendi karakterini oluşturma sürecinde, okul sonrasındaki yaşamında, iş, sivil ve siyasi hayatında ve sosyal çevresini oluşturabilme sürecinde kendini göstermektedir.