Eğitimci Bir Kuruluş

Uygarlık tarihinin dönüm noktasında, yazının icadı ile birlikte eğitim sisteminin de ortaya çıktığını söyleyebiliriz.

Eğitim felsefesini oluştururken antik Yunan çağının, insanın doğaya ve bilgiye eleştirel bakış açısına katkısını iyi incelemek gerekir.

Tüm dünya eğitimden beklentilerin yeniden şekillendiği bir dönemden geçerken, çocukların ve gençlerin, toplumsal sorunlara ilişkin sorumluluk alan, yenilikçi çözümler üreten, topluma pozitif katkı sağlayan ve “ortak iyi” için mücadele eden bireyler olmaları büyük önem taşıyor.

Eğitim, medeniyeti sürdürdüğümüz araç ve dolayısıyla mümkün olan en yüksek çağrıdır.

Medeniyet kırılgandır ve eğitim bulunduğumuz medeniyeti güçlendiren en önemli bileşendir.

Kendi eğitim felsefenizi geliştirmek, eğitimci olma yolculuğunuzun önemli bir parçasıdır.

İnandığınız şey hem öğretme hem de öğrenme süreçlerinize doğrudan yansır.

Şu an bizim birer eğitimci olarak topluma sunacağımız en büyük katkı donanımlı, eğitimli, özgür fikirli, başkalarının hakkına saygılı, adalet duygusunu içselleştirmiş, Atatürk ilke ve inkılaplarını yürekten anlayan gelecek nesiller yetiştirmektir.

 

Her çocuk kendisine toplumda belirli rolleri hedefler ve bu rollere ait yeteneklerini ve bilgi dağarcığını geliştirmek için sıkı bir eğitimden geçer. Geleceğin ne getireceğini kimse bilemez ama eğitimini donanımlı bir şekilde alan insan hayatın getirdiklerine her zaman hazır olur ve geleceğini şekillendirebilir.

 

Eğitim faydacı değildir, özgürleştiricidir. Eğitim kolay sonuç veren bir yol değildir, tam aksine zorlu sürecinde insanı daha da güçlü kılan bir yönü vardır. İyi bir eğitim görmüş çocuk gördüklerinin ve bildiklerinin hep daha fazlasının olduğunu bilir.

Eğitim bir çiçeğin tomurcuklanması gibidir; zamanında su, zamanında emek ister ve kendi potansiyelini sizi şaşırtacak derecede doğal güzelliğiyle ortaya koyar. İyi bir eğitim ağında gelişim hayatını tamamlayan çocuklar hayatları boyu aldıkları eğitim disiplininin kendiliğinden devam ettiğini görür.

 

Bir eğitim kurumunun en önemli özelliği çocuğa öğrenme hayatında güveni, motivasyonu, sevgiyi, bilgiyi, birlikteliği harmanlayarak güzel bir doku içerisinde verebilmesidir.

Bizim varoluş amacımız insani ve bilimsel temellere dayandırdığımız eğitim ilkelerimize gönülden inanarak bağlı olmamızdır.

Eğitim sistemimizin; “akademik becerileri” “yaratıcılıkla” destekleyerek çocuklarımıza tüm hayatları boyunca ilham ve güç vermesini umut ediyoruz.