Güçlü Yabancı Dil Eğitimimiz

Farklı Kültürler Bize Hiç Yabancı Değil

“Evrensel değerlere sahip dünya insanları yetiştirmek” felsefemizle yabancı dil eğitimine büyük önem veriyoruz. Yabancı dile hâkim olmanın yalnızca okul ile sınırlı kalmadığını biliyor, dünyanın her yerinde kendini, fikirlerini ve işini anlatabilmenin önemli bir aracı olduğuna inanıyoruz.

Dil öğreniminde insanın çocukluktan olgunluğa kadar kendini bağımsız yönetmeyi, sosyalleşmeyi, kültürü, eğitici ve geliştirici süreçlerini içerdiğini biliyoruz. Çünkü her dilin kendine özgü farklı bir ritmi, ruhu ve kendi içinde barındırdığı kültürel öğeleri bulunuyor. Alışılagelmiş yabancı dil öğretimi, uzun yıllar boyunca bir dilin sözcük dağarcığı, belli başlı dil bilgisi yapıları, seslerin telaffuzu gibi bilgilerin öğrencilere aktarılması süreci olarak tanımlanıyor.

Yakın zamanda dil öğrenimi kadar dil öğretim süreci de önem kazanmaya başladı. Dile yaklaşım “beceri kazanma” olarak tanımlanıyor. Dilbilgisi kuralları kadar iletimsel yetinin de önemi konuşulmaya başlandı. Elbette dil öğreniminin ilk aşaması dilbilgisi kuralları ve belli başlı sözcüklerin öğrenilmesi gibi teknik süreçleri içeriyor. Daha sonraki aşamalarda dinleme/anlama, okuma, yazma ve konuşma gibi dil beceriler ediniliyor. Bu arada da toplumsal dil kullanım kuralları kavranıyor, o dilde sözlü/yazılı iletişim kuruluyor. Sonuç olarak da öğrendiği yabancı dilin kültürünü tanıyan, dilbilgisi kurallarını bilen, farklı toplumların ortak iletişim araçlarını bilen bireyler yetişiyor.

Yabancı Dillerimizle Dünya Bizim Oluyor

Okulumuzda İngilizce ile beraber Fransızca da öğretiyor, öğrencilerimizin iki yabancı dili yukarıda bahsettiğimiz kavramlar çerçevesinde öğrenmelerini sağlıyoruz. Çevirmene bağımlı olmadan, kendi başına belirli bir düzeyde çevresiyle iletişim kurabilecek nesiller yetiştiriyoruz.

Yabancı dil derslerimizi duvarların dışına çıkarak işliyoruz. Öğrencilerimizin sınıf içinde grammer kalıplarının içine hapsolmadan yabancı dilleri konuşarak öğrenmelerini sağlıyoruz. Öğrencilerimize dil eğitimi vermeye başlamadan önce kurlarını belirleyebileceğimiz bir sınav yapıyoruz. Yaptığımız sınavda öğrencilerin kur seviyeleri birbirlerine uygun olacak şekilde aynı sınıfa koyuyoruz. Bu sayede öğrencilerimizde çekingenlik, konuşma tutukluğu yaşanmasına ya da arkadaşlarından daha ileride veya geride olmasına engel oluyoruz.

Belli başlı öğrenme tekniklerinin ardından derslerimizi sınıfın dışına çıkarıyoruz. Büyükelçiliklerle işbirliği yapıyor, yaz okulları düzenliyoruz. Yaz okullarımızda öğrencilerimiz hafta içi dil okuluna gidiyor, hafta sonları kültürel gezilere katılıyor.

Dil eğitimimizde kur sisteme içinde Starters, Movers, Flyers, Ket, Pet, FCE sınavlarını uyguluyoruz. Uluslararası münazara yarışmalarında okulumuzu ve ülkemizi başarıyla temsil ediyor, dereceler kazanıyoruz.

Bilimde Dünya İle Aynı Dili Konuşuyoruz

Uluslararası bilim projelerinde yer almanın ve daima ilk üçte başarılar elde etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bize bu gururu yaşatan yaklaşımlarımızın başında İngilizce matematik, fen, biyoloji, kimya dersleri yapıyor olmamız geliyor. Bilim derslerimizi İngilizce olarak işliyor, öğrencilerimiz erken yaşlarda bilimsel yaklaşımlarını dünya üzerinde en çok konuşulan dilde anlatabiliyor.

Akademik İngilizce altyapısını ortaokulda kurmaya başlıyoruz. Öğrencilerimizin uluslararası platformlarda yer alabilmelerini sağlıyoruz