Lise Rehberlik

Alfa Grup eğitim kurumları rehberlik servisi olarak öğrencilerimizin sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimini destekleyici faaliyetler yürütüyoruz. Biliyoruz ki ancak sosyal, duygusal ve bilişsel yönden desteklenmiş öğrenciler akademik anlamda da ilerleyecektir. Gelişim alanlarının her birinde yaşanan sorunlar birbirlerini karşılıklı olarak etkilemektedir. Birinde olan olumlu gelişme diğerini etkilerken aynı zamanda birinde yaşanan aksaklık diğerinin de aksamasına sebep olabilir.

Gençleri geliştirmek adına yaptığımız faaliyetlerimizde onların hissetmesi, doğayı ve insanı sevmesi, farklılıklara saygı duyması, kendini tanıması, vicdanlı ve duyarlı bireyler olarak yetişmelerini merkeze alıyoruz. Gençlerin bu yönlerini geliştirmek adına sosyal sorumluluk projeleri üretmelerine önem veriyoruz. Bu projelerimizin büyük çoğunluğunun başlatıcısı ve yürütücüsü öğrencilerimizdir.

Okulumuz rehberlik servisi çalışmalarını öğrenciye yönelik, velilere yönelik, öğretmene yönelik olarak üç başlığa ayırıyoruz.

 • null

  BİREYSEL REHBERLİK

  Kurumuzda rehber öğretmenler ve psikologlarımız tarafından öğrencilerimizi tanımak ve ayrıca sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik alanlarda zorluk yaşayan öğrencilerimizin baş etme becerileri geliştirmelerini sağlamak için bireysel görüşmeler yürütülmektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda aile ve öğretmen işbirliğinde güçlük yaşanılan duruma çözüm bulmak amaçlanmaktadır.

  Rehberlik servisi olarak amaçladığımız şey onlara rota çizmek değil, çeşitli yollar sunarak kendilerine uygun olanı seçmeleri konusunda onlara gereken imkanı ve kendilerini keşfetmelerini sağlamaktır.

 • null

  MESLEKİ REHBERLİK

  • Mesleki rehberlik kapsamında ilk etapta öğrencilerin ilgi, yetenek ve değerlerini keşfetmelerini sağlamayı hedefliyoruz.
   Mesleki rehberlik kurumumuzda aşamalı olarak ilerlemektedir. Ortaokuldan gelen süreçte öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve değerlerini keşfetmelerini sağlamaya yönelik rehberlik faaliyetleri yürütüyoruz.
  • 9. Sınıf öğrencileri için ayda 1, 10.sınıf öğrencileri için 2 haftada 1 olacak şekilde alanında uzman kişilerin katılımıyla meslek tanıtımı gerçekleşmektedir.
  • Meslek tanıtım günlerimizde alanında uzman bilim insanları ile öğrencilerimizi bir araya getiriyoruz.
  • Ayrıca 10.sınıf öğrencilerimizin alan seçimini yapmadan önce Kariyer Kampı adı altında düzenlediğimiz etkinliğimizde öğrencilerin kendini keşfettiği ve mesleki kararlarındaki değerlerinin konuşulduğu bir platform oluşturmaktayız.
  • Sene sonunda öğrencilere meslekleri tanımaları ve çalışma ortamı hakkında bilgi edinmelerine dönük olarak staj ödevi verilmektedir. Öğrenci yaz tatilinde ilgisi olduğu meslek alanında haftada iki gün 2 – 3 saatliğine staj yapmaktadır. Alan ve meslek seçimi yapmadan önce öğrencilerin işi deneyimlemesi karar verme süreçlerini olumlu yönde desteklemektedir.
  • Geleceğin meslekleri
  • Üniversite gezileri ve tanıtım fuarları
  • Üniversite tercih danışmanlığı
 • null

  EĞİTSEL REHBERLİK

  Alfa Grup Eğitim Kurumları Rehberlik ekibi olarak eğitsel rehberlik kapsamında;

  • Öğrencilerin okula uyumunu sağlamak amaçlı çalışmalar
  • Öğrencilerin öğrenme stillerini tespit edip öğrenme stillerine yönelik programların oluşturulması
  • Öğrencilere doğru soru çözme ve ders çalışma teknikleriyle ilgili bilgilendirmeler yapılması
  • Deneme sonuçlarının takip edilmesi ve öğrenci – veli işbirliği ile iyileştirmeye yönelik akademik görüşmeler yapılması
  • Verimli ders çalışma tekniklerinin öğretilmesine yönelik rehberlik çalışmalarının yanında seminerler ve çalıştay düzenlenmesi
  • Öğrencilerin akademik başarı elde etmesi için gerekli şeylerden birisi zamanı etkin kullanmaktır. Zaman yönetimi ve zamanı etkin kullanmaya yönelik etkinlikler düzenlenmesi
  • Özellikle sınav dönemi öğrencileri için sınav kaygısına yönelik bireysel görüşmeler ve sınav kaygısı ile baş etme stratejilerini geliştirmek
  • Problem çözme becerilerinin geliştirilmesi ve yaratıcı düşünme biçimlerini destekleyici faaliyetler yürütmekteyiz.
 • null

  SEMİNERLER

  • Öğrencilerin önceden belirlenmiş ihtiyaçları doğrultusunda ve önleme çalışması kapsamında seminerler ve çalıştaylar düzenlenmektedir.
  • Seminerler ayda bir olacak şekilde yapılmaktadır.
  • Sınav Sistemi Tanıtımı (YKS ve LGS)
  • Ergenlik Dönemi Gelişimsel Özellikleri
  • Güvenli internet kullanımı
  • Akran Zorbalığı
  • Bedenin Korunması ve İstismar
  • Verimli Ders Çalışma
  • Zararlı Alışkanlıklar
  • Kronik Yorgunlukla Baş Etme Becerileri
  • Meslek Tanıtım Seminerleri
  • Sınava 1 Kala
  • Şiddetin Yaygınlığı ile İlgili Çalıştay
  • Verimli Ders Çalışma Çalıştayı
  • Başarı Nedir? Semineri
  • Bireysel Farklılıkları Anlamak
  • Rekabet Zorbalığa Etkisi
 • null

  ENVANTERLER

  Öğrencilerin kişisel, sosyal, akademik ilgi alanlarını belirlemek ve gelişimlerini takip etmek amacıyla testler ve envanterler uyguluyoruz.

  • Öğrenme Sitilleri Envanteri
  • Problem Tarama Envanteri
  • Başarısızlık Nedenleri Envanteri
  • Sınav Kaygısı Envanteri
  • Mesleki Eğilim Belirleme
  • Öğrenci Bilgi Formu
  • Güçler ve Güçlükler Anketi
 • null

  DEĞERLER EĞİTİMİ

  Amacımız bir yandan köklerini sımsıkı tutan milli ve manevi değerlerini bilen diğer yandan da dünya ile entegre olabilen, evrensel değerleri kavrayan, ufku geniş, ön yargısız, bilgiye, yeniliğe açık, sorgulayan nesil yetiştirmektir.

 • null

  BAŞARI ÜÇGENİ

  Eğitim-öğretimin kavramının en büyük tamamlayıcı unsurunun rehberlik servisi olduğuna inanıyoruz. Bu bilinçle rehberlik servisimizde öğrenci-veli-okul üçgenini oluşturuyoruz. Velilerimiz için çocuklarının ne kadar değerli ve özel olduklarını biliyor bu sebeple bilgilendirici toplantılar ve konferanslar organize ediyoruz. Velilerin desteği olmadan başarının olanaksız olduğuna inanıyor, çocuklarının gelişim süreçlerini düzenli olarak paylaşıyor, işbirliği içinde hareket ediyoruz.

 • null

  DANIŞMAN ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ - ÖĞRENCİ TAKİBİ

  Okulumuzda akademik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Danışman öğretmenlik sistemin amacı, öğrenciyi akademik olarak ileriye taşımak ve okul-aile-öğrenci arasında köprü kurmaktır. Danışman öğretmen sistem işleyişi ise,

  • Öğrenci grupları her seviyeden “iyi-orta-zayıf” olacak şekilde belirlenir. Böylelikle öğrencilerin danışman öğretmenleri yıl boyunca değişmemiş olur.
  • Danışman öğretmen öğrencileriyle belirlediği gün ve saatte bir araya gelir ve akademik başarısı üzerine görüşme yapar.
  • Danışman öğretmen öğrenci-veli-branş öğretmeni üçgeninde “farkındalık” yaratarak öğrenci-veli-öğretmen iletişimini güçlü tutar.
  • Öğrencilerin öz sorumluluğunu yerine getirmede teşvikte bulunur ve öğrencilerin hazırcılıktan kurtulup kendi sorumluluklarını tanımasına, eksiklerini fark etmesine, başarı ve başarısızlıklarını görmesine yardımcı olarak akademik başarısına katkı sağlar.
  • Öğrencilerin en iyi olduğu dersleri belirler ve bu derslerin daha fazla geliştirilmesi için çalışmalar yapar. Bu dersin hangi konusundan daha fazla soru çıkıyorsa o konuya ağırlık verilmelidir. Hedefimiz en iyi dersimizi tama yakın yaptırmaktır.
  • Öğrencilerin ders çalışma programını hazırlar ve program takibi yapar.
  • Öğrencilere deneme sınav netlerinin çizelgesini hazırlattırır ve böylelikle netlerini takip etmeyen öğrenciye sorumluluk kazandırır.
  • Öğrencisinin eksik olduğu ders ve konuları belirler, bununla ilgili branş öğretmeni ile iletişim kurar ve işbirliği ile bu açığın kapatılması sağlanır.
  • Danışman öğretmen danışanı olduğu gruba işbirlikçi çalışma yöntemini kullanarak öğrencilerin çözemedikleri soruları birbirlerine sorarak eritmesini sağlar ve öğrencilere takım ruhunu aşılamış olur.
  • Öğrencisinin modül- ek ödev notlarını, deneme sınav sonuçlarını takip eder ve analizlerini inceleyerek öğrenciye danışmanlık yapar.
  • Öğrencinin ödev notlarının iyi olması fakat netlerinin ilerlememesi söz konusu ise bunu tespit etmeli bu durumun nedenlerini araştırmalı, gerekli yönlendirmeleri yapmalıdır.
  • Öğrencinin sınav kaygısı, motivasyon ihtiyacı ya da yaşadığı problemler doğrultusunda rehber öğretmenle iletişime geçer.
 • null

  KORUYUCU RUH SAĞLIĞI TEDBİRLERİ

  Öğrenci ve velilere önceden belirlenmiş ihtiyaçlar doğrultusunda ve önleme çalışması kapsamında seminerler v erilmektedir.

  Seminerler ayda bir olacak şekilde yapılmaktadır.

  • Ergen – Ebeveyn İlişkisi
  • Bedenin Korunması ve İstismar
  • Bağımlılıklarla İlgili Bilgilendirme
  • Ebeveyn- Çocuk İletişimi
  • Sınava Hazırlanan Ebeveyn
  • Sınav Sistemi Tanıtımı (YKS ve LGS)
  • Çocuğum ne hissediyor? Annem babam ne hissediyor?
  • Sınır koyma ve Sorumluluk Verme
  • Özgüven mi, Kuralsızlık mı?
 • null

  OKULUMUZDA PSİKOLOG GÖRÜŞMELERİ

  • Öğrencileri tanımaya yönelik görüşmeler yapmak
  • Bireyin yaşamındaki ilerleme ve gelişmenin devamlılığı için stratejilerin plânlanmasına yardım ederek, potansiyellerinin en yüksek düzeyde gelişmesi için onları
   cesaretlendirmek
  • Sosyal, bilişsel ve duygusal alanlarda sorun yaşayan öğrencilerle bireysel görüşmeler yapmak
  • 9.sınıf öğrencilerine yönelik mülakatlar yaparak kendini ifade yeteneklerinin
   gözlemlemek
  • Okul ve eğitim sürecinde sınıf atlamada ve sınıf değiştirmede danışmanlık sunmak
  • Öğretmenlere bireysel eğitimi geliştirmek için tavsiyede bulunmak ve
   yönlendirmek
  • Öğrencilerin kişisel gelişimleri için seminerler düzenlemek
  • Aile eğitimleri planlamak ve yürütmek
  • Aileler ile görüşmeler yapmak
  • Kriz anlarında müdahale etmek.
  • Yapılan testler sonucunda öneriler yapmak ve tedbirlerin alınmasında tavsiyelerde bulunmak.