Sıkı Ödev Takibi

Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır.  “S. Keth Moorhead”

Alfa’da Ödev Anlayışımız

Okulumuz, öğrencilerimizi hızla ilerleyen bilgi çağında araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünebilen elde ettiği bilgiyi doğru kullanıp bir adım öteye götürebilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda edindikleri bilgilerin öğrencilerimizde kalıcı ve kullanılabilir olması amacıyla verilen modül, ödev ve projelerin önemi büyüktür.

Eğitim ve öğretimin en önemli hedeflerinden biri, bireyi hayata hazırlamaktır. Hayati bilgiler öğrenilen bilgilerin uygulanması ile kazanılır. Bu nedenle öğrencilerin her gün öğrenilen bilgileri pekiştirmeleri, bir sonraki günün derslerine hazırlıklı olmaları ya da yeni bilgiler edinmeleri için öğretmenler tarafından ‘’ödev- modül’’  verilir.

Ödevin öğrenci için faydaları nelerdir:

  • Öğrencilerin derslerindeki etkinliğinin ve başarısının artmasını sağlar, ödev verilen konuya hazırlanıp gelen öğrenciler derslerinde çok daha başarılı olurlar.
  • Nasıl öğrenmesi gerektiğini ve nasıl bağımsız çalışması, araştırma yapması gerektiğini öğrenir
  • Ödevi etkin öğrenmede kullanmanın amacı: araştırma yaparak bilimsel düşünmeyi öğretmektir
  • Problem çözme becerileri kazanmak
  • Neden sonuç ilişkisini kurmayı öğrenmek
  • Akıl, bilgi ve teknoloji üretebilmeyi sağlamak
  • Ayrıca grup ile yapılan ödevler sosyal becerileri de geliştirir
  • Ödevleri tamamlamak özgüveni de arttıracağı için okul hayatında motive eder
  • Zaman yönetimini ve önceliklerini görmesini sağlar
  • Bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe geçişinde ciddi bir etkisi söz konusudur.

 

Okulumuzda öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda farklı ödev teknikleri kullanılmaktadır. Ödevlendirmeler-ek ödevler ve modül şeklinde yapılmakla birlikte ödevlerimiz; alıştırmalar, hazırlayıcı ev ödevleri, bireysel araştırma ödevleri olarak öğrencilerimize verilir.

ALIŞTIRMALAR: Öğrencilere, yeni bilginin uygulanmasında, yeniden gözden geçirilmesinde, tekrarlanmasında ve yeni edinilen becerilerin güçlendirilmesinde fırsatlar sağlar.

  • Pekiştirme alıştırması, örneğin matematikte çizelgeleri ezberlemek
  • Kelime yazımlarında yeterlilik kazanmak
  • Güncel bir konu hakkında düzenlemeler yapmak
  • Yabancı dilde öğrenilen kelimeler ve cümleler ile ilgili alıştırmalar yapmak
  • Keyif için okuma yapmak
  • Makale yazmak

 

Hazırlayıcı Ev Ödevleri: Öğrencilerin gelecek derse daha iyi hazırlanmalarında temel bilgiler elde etmesi için fırsatlar sağlar.

  • Ders için yapılan ön hazırlık
  • Sınıf içi münazaraları için bir metin okuma
  • Ders için konu araştırma
  • Malzeme toplama

Bireysel araştırma ödevleri: Öğrencileri özgün ve yaratıcı bilgiler peşinde olmaya teşvik eder.

  • Kitap eleştirisi yazma
  • Bir sanat eseri tasarlama veya bir sanat eseri yapma
  • Bilim veya sosyal bilimler alanında incelemeler yapma
  • Tarihi ya da yerel haberler gibi konularda araştırmalar yapma
  • İnterneti kullanarak araştırmalar yapma

 

 

 

Ödev takibi ve Veli bilgilendirmesi:

  • Ödevler günlük ya da haftalık olarak verilmektedir.
  • Branş öğretmeni kendi dersi için ödevlerini ve modülü kontrol eder ve notlarını kaydeder.
  • Zamanında yapmayan veya eksik olan öğrenciler belirlenir.
  • Öğrencinin ödevini yapmamasının sağlıksal ya da özel bir nedeni yok ise öğrenci o hafta cezaya kalır.
  • Öğrencinin ödevini yapmaması ve ya eksik yapması durumunda veli bilgilendirilmesi yapılır.
  • Öğrenci verilen ödevlerini ısrarla çözmüyorsa danışman öğretmeniyle konu hakkında görüşüp branş öğretmeni-danışman öğretmen ve öğrencinin birlikte olduğu bir görüşme ayarlanır. Bu görüşmenin ardından sorun hala çözülmüyorsa ailenin de dahil olduğu bir görüşme yapılıp sorun çözülmeye çalışılır.
  • Yapılmayan ya da eksik yapılan ödevler, öğretmenler tarafından belirlenen bir zaman diliminde öğrencilere yaptırılır.

Okulumuzda düzenli verilen ödevler ve bu ödevlerin sıkı takibiyle öğrencilerimizin hem çalışma alışkanlığı kazanmalarını sağlıyor hem çalışma tempolarını artırıyor hem de akademik gelişmelerini üst seviyeye taşıyoruz. Başarının; emek ve çok çalışma sonucu gerçekleştiğine inandığımız için ödev konusunda öğrencilerimize ve velilerimize taviz vermiyoruz. Siz velilerimiz ve öğrencilerimizin de aynı sorumluluk anlayışı ve hassasiyeti ile okulumuzu tercih ettiğini biliyoruz.