Üretici Bir Topluluk

Arıcılıktan ahşaba, kimyadan(ilaçlardan) matematiğe üreten bir topluluk yetiştirme gayemiz ve bununla birlikte gelecekte çocuklarımıza lise sıralarında kattığımız davranışlar; liderlik, organizasyon, toplulukta yerini alma, tüketime değil üretimi amaç edinen, böylelikle kendisini geliştiren çevresine ve ülkesine katkı sağlayan bireyler yetiştirmeyi amaç haline getirmek.

21. Yüzyıl ALFA Kuşağını Nasıl Yetiştiriyoruz?

  •  İnsan kimsenin kimseye benzemediği yeryüzündeki en özel varlıktır. Hayal kurmak, varsayımda bulunmak, akıl yürütmek, geleceği şekillendirmek, kavram oluşturmak, keşfetmek gibi üstün özellikleri vardır.
  •  Hem bireyseldir hem de içinde bulunduğu toplumla birlikte var olmayı ve yol almayı bilir.
  •  Kendini özgürce ifade etmeyi, geliştirmeyi hayata felsefi boyutta bakmayı ve yaşadığı topluma değer katmayı sever.
  •  Biz Alfa Grup Eğitim Kurumları olarak insanı ve hayatı kendi iç dinamikleriyle değerlendirip bütünleştirmeye çalışıyoruz.
  •  Çocuklarımızı, değişen hayat koşullarıyla geliştirdiğimiz dinamik eğitim programımızla, kendi sarf edecekleri çaba ve üstün gayretle hayata ve geleceğe hazırlıyoruz.

 

21. Yüzyıl çocuğundan beklenen nitelikleri şöyle sıralayabiliriz:

Yaratıcı:

Kendi bakış açısıyla yeni bir fikir ve orijinal bir ürün ortaya koyabilen.

İletişimi iyi ve işbirliği yapabilen:

Düşüncelerini açık ve etkili bir şekilde ifade edebilen, ortak bir amaca ulaşmak için sorumluluğunu paylaşıp çaba gösteren.

Eleştiren:

Bir sorunun birden fazla çözümü olduğunu bilip, sorgulama becerisiyle probleme yenilikçi çözümler üretebilen.

Özenli, odaklanabilen:

Kendi iç disiplinine sahip ve odaklanma becerisini ortaya koyan.

Hayal gücünü geliştiren ve zorlayan:

Hayal gücü ve sezgisini kaybetmeden hayata her zaman bir çocuk gözüyle bakabilen.

Teknoloji ve bilgiyi aktif kullanan:

Hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan teknolojiyi etkin, doğru ve üretim amaçlı kullanmasını bilen.

Girişimci:

Kendi öğrenme sınırlarını bilen, zorlukları fırsata çevirebilen, becerilerini profesyonelce geliştiren.

Zamanın kıymetini bilen:

Yaşamın bir süreç olduğunu bilen, zamanını doğru kullanarak verimli bir hayat yaşayabilen.

Üretken:

Özgün fikrini, sahip olduğu kaynakları kullanarak, kaliteli ve yaratıcı bir ürüne dönüştürebilen.

Yaparak- yaşayarak öğrenen:

STEM aktiviteleriyle, kendi becerisine yönelik bir şeyler üretebilen, deneyimleyerek öğrenmeyi seven. Tüketici değil üretici olmayı becerebilen.

Lider:

Ortak bir hedefe ulaşmak için grubundaki üyeleri etkileyen, problem çözmeye teşvik eden, dürüst ve etik davranışlara dikkat eden.

 

 

Eğitim süreç odaklı bir olgudur. Anaokulundan üniversiteye uzanan eğitim serüveninde öğretmenlerimiz yukarıdaki nitelikleri kazanması gereken çocuklarımızı yetenekli oldukları yönlerinden yakalar. Onları meraklı, sorgulayıcı, teknolojiyi doğru ve etkin kullanan, özgün düşünen bireyler olarak yetiştirir.

Öğretmenlerimiz her çocuğun başarılı olabileceği bir alan olduğunu bilir ve yetiştirdiği kuşağı iyi analiz eder.

Çocuklarımızın derslere aktif katılımını sağlar, onlara öğrenme süreçlerinde profesyonelce rehberlik eder.

Alfa kuşağı çocuklarımız hata yapmayı öğrenmenin bir parçası olarak görürler ve hata yapmaktan korkmazlar.

Arıcılıktan-ahşap üretimine, kulüp çalışmalarından-proje yarışmalarına, matematikten-edebiyata, münazara yarışmalarından-gezilere eğitimin içinde olması gereken aktivite ve çalışmaları öğrencilerimize sunuyoruz.

Öğrencilerimizin bilime, öğrenmeye, doğaya, üretkenliğe karşı pozitif tutum geliştirmesini istiyoruz.